Instructor
...

Anania Radu

"Profesor de educație fizica și sport, evaluator de traseu în cadrul comisiilor de admitere în școlile MAI"