Instructor
...

Demian Mirela

"Profesor cu experienta, având gradul didactic I ofer pregătire pentru admitere in cadrul structurilor MAI/ MAPN . Prezint materia in mod structurat si sistematic, astfel încât după fiecare capitol parcurs cursanții vor pune in aplicare noțiunile însușite prin intermediul grilelor."