Profesor
...

Roșa Zah Maria Emanuela

"Propun o pregătire științifică temeinică, testări periodice în vederea conștientizării gradului de parcurgere/asimilare a materiei necesare examenului de admitere."